Лидерство и ефективно управление на екипи в NEXT BASKET 

Притежаването на лидерски качества, както и умението за ефективно управление на екип са от съществено значение за успеха на всеки голям мениджър и всеки значим бизнес.  

В NEXT BASKET обръщаме специално внимание на развитието на лидерите в организацията. Това са мениджъри, които са доказали своите качества да водят служителите си, което им носи и заслужено високо възнаграждение.  

Лидерите са хора, които се отличават с множество личностни и професионални качества, благодарение на които създават среда, в която управляваният от тях екип от професионалисти работи мотивирано и постига значими успехи.  

Така израстват всички – и хората от екипа, и бизнесът като цяло.  

 

Какви качества и умения притежават ефективните лидери, които водят своя екип към значими успехи? 

Ефективните лидери се отличават със следните качества и умения:   

 • Определят визията и стратегията за развитие на бизнеса   

Визуализират голямата картина за развитие на бизнеса и определят дългосрочните стратегически цели на организацията. 

 • Управляват проактивно проектите  

Участват при определяне на стандартите на работа и следят за качественото изпълнение на проектите. 

 • Мотивират и вдъхновяват своя екип   

Със своя личен пример, добра комуникация и лични постижения те мотивират колегите си при изпълнение на конкретните задачи и постигане на поставените цели. 

 • Делегират пълномощия и гласуват доверие на своите колеги   

Внимателно обмислят как да разпределят отговорността за видовете дейности и задачи между членовете на екипа, така че да използват по най-рационалния и ефективен начин техните знания и умения. 

 • Проверяват и подобряват качеството на свършената работа  

Знаят, че всяка задача може да бъде свършена и по-добре, затова следят и постоянно подобряват качеството на работата и процесите. 

 • Управляват проблемни и конфликтни ситуации   

Умеят да решават проблемни и/или конфликтни ситуации, както и да посредничат за тяхното разрешаване, като се ръководят от принципите на обективност и справедливост.  

 • Дават ясни и точни насоки за работа  

Дават ясни и точни насоки за работа, а когато това не е приложимо – задават посоката и разчитат на компетентността и проактивното отношение на колегите си от екипа.  

 • Вземат трудни решения и умеят да работят под напрежение   

Умеят да поставят граници, да вземат трудни решения, да разпределят стратегически задачите, да работят под напрежение и да се справят в срок.  

 • Умеят да носят лична отговорност, както и да разпределят отговорностите в рамките на екипа   

Умеят да носят отговорност за себе си, както и за работата на своите колеги и са готови лично да понесат евентуални негативни последици, предизвикани от свои или чужди грешки. 

 • Развиват постоянно своите личностни и професионални качества   

Разбират, че обучението е постоянен процес, затова активно търсят възможности и постоянно повишават професионалната си квалификация, личностни качества и организационни умения, както и поощряват подчинените си да се развиват и усъвършенстват. 

 • Подкрепят иновативното мислене и иновациите  

Наясно са със значението на иновациите и са готови да подкрепят нови идеи и подходи, които могат да подобрят работата на екипа и на компанията като цяло. 

 • Оправдават доверието, което им е гласувано 

Те са надеждни хора, които умеят не само спечелят доверието на екипа и на клиентите си, но и да го отстояват във времето.  

 • Умеят да отправят и да получават градивна критика  

Знаят, че растежът е динамичен процес, който изисква както поощрение, така и градивна критика, затова не се страхуват да критикуват и да бъдат критикувани, ако това е в интерес на общото израстване и напредък.  

 • Проявяват търпение и толерантност към временните неуспехи  

Наясно са, че затрудненията и временните неуспехи са неизменна част от пътя, затова ги приемат спокойно и ги използват като възможности за себеусъвършенстване и растеж. 

 • Умеят да обучават и да помагат за развитието на членовете на екипа   

Стремят се да развиват знанията, уменията и таланта на своите колеги чрез обучения и менторство, като по този начин ги подготвят за настоящи и бъдещи предизвикателства, постижения и израстване.  

Нашите мениджъри са екипни играчи, които дават добър личен пример и работят с колегите си, тъй като знаят, че това е най-сигурният начин да постигнат високите си лични и професионални цели.   

Ценностите, които изповядваме, както и професионалните и личните качествата, които търсим и развиваме, изграждат стабилната корпоративна култура на NEXT BASKET, която е наша гордост не само в България, но и по света.    

Това разбиране, както и подкрепата на нашите лидери и техните екипи ни позволяват да се развиваме устойчиво, да постигаме високите си цели и да се радваме на значими успехи.   

About the Author:

Ентусиазирани сме да помагаме на търсещите работа да се справят с предизвикателствата при кандидатстване в NEXT BASKET, за да заемат следващата вълнуваща позиция в своето кариерно развитие. Можете да научите повече за културата ни на нашия кариерен уебсайт, където щe продължаваме да споделяме полезни съвети, актуални теми и интересни новини за служителите.