Добрият екип постига високи резултати, които носят заслужена гордост и удовлетворение.  

Това зарежда колегите със свежа енергия за постигане на още по-високи резултати.   

Екипната работа изисква благоприятни условия и подходяща среда.   

Ето кои са 7-те принципа на ефективна екипна работа, които ще ви позволят да създадете максимално стимулираща среда: 

  1. Определяне на ясна визия, цели и крайни срокове

Определянето на ясна визия и поставянето на цели и крайни срокове за изпълнение на задачите задава структура на проектите, действа мотивиращо на екипите и повишава тяхната ефективност. 

Причината – служителите имат яснота какво се очаква от тях и работата им придобива смисъл и значимост, тъй като се вижда в каква част от голямата картина се вписват усилията на всеки един.  

Фиксирането на крайни срокове помага за правилното разпределяне на времето и ресурсите, както и за проследяване на свършената работа.   

  1. Определяне на роли и задължения в рамките на екипа

Неорганизираният екип губи ценно време и ресурси.  

Когато всеки служител знае какво точно се очаква от него, търси решения и знае към кого да се обърне при нужда, екипът работи по-ефективно и постига много по-удовлетворяващи резултати.   

Затова в успешните екипи ролите и задълженията са разпределени и всеки допринася в максимална степен за цялостния работен процес.    

  1. Установяване на устойчиви процеси

Работата, основана на следване на предварително установени процеси, е добра практика за всеки екип, тъй като предотвратява губенето на време в излишни съмнения и колебания, улеснява екипната работа и повишава продуктивността.  

Работните процеси могат да включват различни автоматизации, последователност от действия, методи на комуникация, организация на вътрешните ресурси и други.  

С помощта на подходящ съвременен софтуер екипът може да спести значителни усилия при тяхното въвеждане и подобряване.  

  1. Измерване и подобряване на процесите

Измерването помага за проследяване и подобряване на работните процеси.   

По този начин се утвърждават функционалните и се оптимизират непродуктивните сред тях.  

Резултатът от наблюдението и измерването на процесите е, че работата върви по-гладко и целенасочено.   

  1. Качествена комуникация

Качествената комуникация е в основата на културата на доверие, разбирателство и ефективно взаимодействие.  

За членовете на всеки екип е важно и ценно да могат да споделят своите виждания, да критикуват и да бъдат критикувани, тъй по този начин се стимулира развитието и напредъкът – индивидуален и колективен – в организацията.   

  1. Създаване на култура на доверие

Културата на доверие помага за решаване на проблемите, справяне с предизвикателствата и постигане на поставените цели.  

За постигането ѝ допринасят качествената комуникация, доброто отношение, чувството за отговорност и професионализмът на всеки един от колегите.  

Когато насреща си имаме компетентни партньори, на които можем да разчитаме, това ни дава сили и увереност да напредваме с поставените цели и задачи и да изпитваме удовлетворение от постигнатите резултати.   

  1. Насърчаване на прогресивни идеи

Екипите, които се състоят от доказани професионалисти в различни сфери, насърчават прогресивните идеи, мислят и действат иновативно и постигат звездни резултати.   

Тези 7 принципа са малка, но съществена част от ръководните начала, към които се придържаме в NEXT BASKET, за да създаваме толерантна и подкрепяща среда, в която работливите и амбициозните могат разгръщат пълния си потенциал, а приносът им за организацията е подобаващо оценен и възнаграден. 

About the Author:

Ентусиазирани сме да помагаме на търсещите работа да се справят с предизвикателствата при кандидатстване в NEXT BASKET, за да заемат следващата вълнуваща позиция в своето кариерно развитие. Можете да научите повече за културата ни на нашия кариерен уебсайт, където щe продължаваме да споделяме полезни съвети, актуални теми и интересни новини за служителите.